Odmrażanie sportu powszechnego- place zabaw, skatepark, boiska sportowe

/ Aktualności / Odmrażanie sportu powszechnego- place zabaw, skatepark, boiska sportowe

Informacja w sprawie udostępnienia placów zabaw, boisk sportowych, skateparku oraz orlików administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku wydania:

  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 2020 r. w sprawie zasad ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie zasad ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878)
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964)

został zniesiony zakaz korzystania z placów zabaw, boisk sportowych, skateparku oraz orlików. Jednocześnie w wyżej powołanych rozporządzeniach zostały ustalone zasady korzystania z obiektów sportowych.

Wobec powyższego informujemy, że istnieje możliwość korzystania z boisk sportowych, orlików, skateparków na zasadach określonych w wyżej wymienionych rozporządzeniach, które zostały również opisane na stronie www.sport-kobierzyce.pl .

Ponieważ na dzień 04.06.2020 r. brak jest wytycznych ministerstwa w zakresie korzystania z placów zabaw informujemy, że istnieje możliwość korzystania z placów zabaw jednakże na własną odpowiedzialność. Po wydaniu przez ministerstwo wytycznych Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji niezwłocznie podejmie wszelkie niezbędne czynności zgodne z tymi wytycznymi.

Zarządzenie nr KA/13/KOSiR/2020 Dyrektora KOSIR z dnia 04.06.2020r. Zarządzenie nr KA/14/KOSIR/2020 Dyrektora KOSIR z dnia 08.06.2020r.