Zapytania ofertowe

/ Do pobrania / Zapytania ofertowe

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wielowarstwowej nawierzchni sportowej typu TeraFlex.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem pozytywnych i ostatecznych czasowych (pozwolenie na budowę obiektu tymczasowego do 180 dni) decyzji administracyjnych dla inwestycji zaplanowanej do realizacji na terenie sportowo – rekreacyjnym administrowanym przez KOSiR pn: „Sezonowy montaż urządzeń do celów sportowych (rekreacyjnych) – budowa lodowiska”.
ZAWODOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 10.05.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem pozytywnych i ostatecznych czasowych (pozwolenie na budowę obiektu tymczasowego do 180 dni) decyzji administracyjnych dla inwestycji zaplanowanej do realizacji na terenie sportowo – rekreacyjnym administrowanym przez KOSiR pn: „Sezonowy montaż urządzeń do celów sportowych (rekreacyjnych) – budowa lodowiska”.
ZAWODOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 16.05.2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 26.04.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wielowarstwowej nawierzchni sportowej typu TeraFlex.
ZAWODOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 25.04.2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 25.04.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonanie podłogi z kostki brukowej na placach zabaw, terenach rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Kobierzyce, którymi administruje Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z podziałem na Części - zgodnie z OPZ.
ZAWODOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 17.04.2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 17.04.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonanie podłogi z kostki brukowej na placach zabaw, terenach rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Kobierzyce, którymi administruje Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z podziałem na Części - zgodnie z OPZ.
ZAWODOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 17.04.2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 17.04.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Zakup wraz z dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wielowarstwowej nawierzchni sportowej typu TeraFlex.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 26.03.2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 26.03.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na obiektach sportowych administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. darniowanie, dosiew, piaskowanie oraz aeracja - zgodnie z OPZ.
ZAWODOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 18.03.2024 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 15.03.2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 14.03.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na obiektach sportowych administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. darniowanie, dosiew, piaskowanie oraz aeracja - zgodnie z OPZ.

zał.nr 2 – zaproszenie +OPZ_1

Zał. nr 3 – FORMULARZ OFERTOWY

Zał. nr 4 projekt umowy

Zał. nr 5 oświadczenia

ZAWODOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 05.03.2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 05.03.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na obiektach sportowych administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. darniowanie, dosiew, piaskowanie oraz aeracja - zgodnie z OPZ.

Zał. nr 2 – Zaproszenie + OPZ-1

Zał. nr 3 – FORMULARZ OFERTOWY

Zał. nr 4 projekt umowy

Zał. nr 5 oświadczenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 19.02.2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 19.02.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży ogólnobudowlanej, wybranych elementów branży drogowej robót budowlanych oraz okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych w 2024 roku z podziałem na Części:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 07.02.2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 05.02.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Zakup oraz dostawa do KOSiR w Kobierzycach profesjonalnych nawozów na murawy sportowe wraz z opracowaniem programów nawożenia zgodnie z OPZ:
ZAWODOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 29.01.2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 25.01.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Zakup oraz dostawa do KOSiR w Kobierzycach profesjonalnych nawozów na murawy sportowe wraz z opracowaniem programów nawożenia zgodnie z OPZ:
ZAWODOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 25.01.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu ogrodniczego zgodnie z OPZ oraz podziałem na Części:
ZAWODOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 16.01.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu ogrodniczego zgodnie z OPZ oraz podziałem na Części:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 11.12.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 08.12.2023 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 24.11.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 24.11.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci na terenach administrowanych przez KOSiR
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 24.11.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 24.11.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzęb samochodów i innych pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce, którymi zarządza KOSiR, lub którymi w okresie trwania umowy tj: od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. będzie zarządał KOSiR
ZAWODOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 19.10.2023 ZAWODOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 17.04.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PT.: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na obiektach sportowych administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. darniowanie, dosiew, piaskowanie oraz aeracja - zgodnie z OPZ
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 16.03.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 16.03.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Zakup oraz dostawa do KOSiR w Kobierzycach profesjonalnych nawozów na murawy sportowe wraz z opracowaniem programów nawożenia zgodnie z OPZ
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 08.03.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonanie zacienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich zgodnie z OPZ
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 07.03.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 07.03.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Zakup oraz dostawa do KOSiR w Kobierzycach profesjonalnych nawozów na murawy sportowe wraz z opracowaniem programów nawożenia zgodnie z OPZ
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 10.02.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 09.02.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zadanie pn: Usługa najmu kontenerów szatniowo-sanitarnych wraz z transportem do i z powrotem na boisko sportowe w miejscowości Domasław oraz na boisko sportowe w miejscowości Magnice, gm. Kobierzyce zgodnie z OPZ
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 13.02.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 09.02.2023 ODPOWIEDZI NA PYTANIA 08.02.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zadanie pn.: Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych – roczne kontrole ogólnobudowlane placów zabaw, stadionów, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Kobierzyce, którymi administruje Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie z OPZ
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA _26.01.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „usługę przewozu uczestników sekcji sportowych Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” z dnia 16.01.2023r.
Załącznik nr 2 – Zaproszenie + OPZ

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 16.01.2023 INFOMRACJA Z OTWARCIA OFERT 13.01.2023 MODYFIKACJA _12.01.2023_Zał. nr 5 projekt umowy WYJAŚNIENIA TREŚCI UMOWY_12.01.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 05.01.2023 r na na „Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci na terenach administrowanych przez KOSiR”
Zawiadomienie o wyborze oferty 19.12.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 19.12.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 09.12.2022 r na: na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce, którymi zarządza KOSiR, lub którymi w okresie trwania umowy tj: od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. będzie zarządzał KOSiR”.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 09.12.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 30.11.2022 r na: na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce, którymi zarządza KOSiR, lub którymi w okresie trwania umowy tj: od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. będzie zarządzał KOSiR”.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 07.10.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 29.09.2022 r. na: Wykonanie zacienienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich zgodnie z OPZ
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 19.08.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 09.08.2022 r. na: Wykonanie zacienienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich zgodnie z OPZ
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 12.07.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12.07.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 06.07.2022r. na: Zakup, dostawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej z podziałem na części (...)

Link do postępowania na stronie BIP dostępny jest tutaj:

https://kosirkobierzyce.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37318

INFORMACJA O MODYFIKACJI WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 18.07.2022 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 12.07.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12.07.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 06.07.2022r. na: Wykonanie ogrodzenia na terenach sportowo-rekreacyjnych należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z podziałem na Części, zgodnie z OPZ

Link do postępowania na stronie BIP dostępny jest tutaj:

https://kosirkobierzyce.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37319

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 06.07.2022
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 29.06.2022 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 28.06.2022 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 27.06.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: Zakup, dostawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej z podziałem na części (...)
 

Link do postępowania dostępny jest na stronie BIP:

https://kosirkobierzyce.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37153

MODYFIKACJA ZAWIADOMIENIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 06.07.2022 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 29.06.2022
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 28.06.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: Wykonanie ogrodzenia na terenach sportowo-rekreacyjnych należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z podziałem na Części, zgodnie z OPZ
INFORMACJA Z OTWRACIA OFERT 21.06.2022 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 23.06.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: na „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOBIERZYCKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOBIERZYCACH FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 12.05.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 12.05.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DNIA 05.05.2022 na zadanie: wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na obiektach sportowych administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. darniowanie, dosiew, piaskowanie oraz aeracja - zgodnie z OPZ
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA _12.05.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 02.05.2022 na „Wykonanie zacienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich zgodnie z OPZ”.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 21.04.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 12.04.2022 na „Wykonanie zacienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich zgodnie z OPZ”.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 7.04.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 01.04.2022 r. na „Dostawa z pierwszym uruchomieniem fabrycznie nowej produkowanej seryjnie samojezdnej kosiarki spalinowej typu „TRAKTOREK” z podczepianą kosiarką wyposażoną w pojemnik na trawę wysokiego wyrzutu, dodatkowym osprzętem oraz z możliwością poruszania się po drogach jako pojazd wolnobieżny
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 30.04.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „dostawa z pierwszym uruchomieniem fabrycznie nowej produkowanej seryjnie samojezdnej kosiarki spalinowej typu „TRAKTOREK” z podczepianą kosiarką wyposażoną w pojemnik na trawę wysokiego wyrzutu, dodatkowym osprzętem oraz z możliwością poruszania się po drogach jako pojazd wolnobieżny
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA_03.02.2022 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 27.01.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27.01.2022 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 18.01.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 18.01.2022 Odpowiedzi na zapytania oferentów 12.01.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Informacja o wyniku postępowania
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY:„ Na wykonywanie przewozów mniejszymi autobusami o co najmniej 19 miejscach pasażerskich i 1 miejscu kierowcy”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 16.12.2021
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Prowadzenie zajęć pilatesu i aerobiku w ramach sekcji sportowych Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce, którymi zarządza KOSiR, lub którymi w okresie trwania umowy tj: od 03.01.2021 r. do 31.12.2022 r. będzie zarządzał KOSiR
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 25.11.2021 Zawiadomienie o wyniku postępowania_12.08.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12.08.2021
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 06.08.2021 na zadanie pn.: „Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Wierzbicach zgodnie z OPZ”.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 05.08.2021
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dn.30.07.2021 na zadanie pn.: „Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Wierzbicach zgodnie z OPZ”.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 05.08.2021
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zadanie pn: Zakup, dostawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej z podziałem na części

Załącznik nr 1 – Zaproszenie + OPZ

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenia

Uwaga: na stronie BIP Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się jeszcze jeden załącznik do pobrania przez Oferentów o nazwie „Załącznik 1 do Zaproszenia.jpg” , z przyczyn technicznych niemożliwy do opublikowania na nieniejszej stronie interentowej

Link do postępowania:

https://kosirkobierzyce.bip.gov.pl/publiccontracts/view/32450

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 30.07.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zadanie pn.: „Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Wierzbicach zgodnie z OPZ”.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dn. 10.05.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 7.05.2021 INFORMACJA O ZAPYTANIACH Z DNIA 04.05.2021 INFORMACJA O ZAPYTANIACH Z DN. 30.04.2021
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Usługa remontu oraz konserwacji boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego o rozm. 28,1x15,2m, administrowanego przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, zlokalizowanego w Bielanach Wrocławskich na dz. nr. 328/54 przy ul. Fiołkowej zgodnie z OPZ.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 19.02.2021
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Konserwacja i naprawa siatek wychwytujących tzw. piłko-chwytów na obiektach administrowanych przez KOSiR zgodnie z OPZ.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 23.12.2020
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie zajęć pilatesu i aerobicu w ramach sekcji sportowych Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_23.12.2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonywanie przewozów mniejszymi autobusami o conajmniej 19 miejscach pasażerskich i 1 miejscu kierowcy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie zajęć pilatesu i aerobicu w ramach sekcji sportowych Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 7.12.2020
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce, którymi zarządza KOSiR, lub którymi w okresie trwania umowy tj: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. będzie zarządzał KOSiR
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 27.03.2020
Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup wraz z dostawą do KOSiR fabrycznie nowego sprzętu sportowego

 

 

 

Skip to content