Zamówienia publiczne

/ Zamówienia publiczne

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 KOSIR
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2020 KOSiR
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2019 KOSiR
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2018 KOSiR

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

Modernizacja konstrukcji pergoli drewnianej na Arkalandii w Bielanach Wrocławskich
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie internetowej: ezamowienia.gov.pl ( kliknij )
Zakup i dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego pojazdu samochodowego typu auto laweta
Sygnatura akt: 2720/KOSIR/ZPU/2/2024
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie internetowej: ezamowienia.gov.pl ( kliknij )
Opracowanie koncepcji, projektów budowlanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych dla inwestycji zaplanowanych na terenach administrowanych przez KOSIR – w podziale na 3 części
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie internetowej: ezamowienia.gov.pl ( kliknij )
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi porządkowe polegające na sprzątaniu i stałej pielęgnacji boisk, terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kobierzyce, w podziale na części - II POSTĘPOWANIE
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie internetowej: ezamowienia.gov.pl ( kliknij )
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice, dz. nr 158 - w formule zaprojektuj i wybuduj - II POSTĘPOWANIE
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie internetowej: ezamowienia.gov.pl ( kliknij )
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla inwestycji zaplanowanych do realizacji na terenach sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez KOSiR.
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie internetowej: ezamowienia.gov.pl ( kliknij )
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice dz.nr 158 - w formule zaprojektuj i wybuduj.
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie internetowej: ezamowienia.gov.pl ( kliknij )
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi porządkowe polegające na sprzątaniu i stałej pielęgnacji boisk, terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kobierzyce w podziale na części
Dokumentacja postępowania przetargowego umieszczona została pod poniższym linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc78bb0a-bdd0-11ee-9897-f6855eb846c0
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi utrzymania czystości polegające na sprzątaniu obiektów i terenów administrowanych przez KOSiR
Dokumentacja postępowania przetargowego umieszczona została pod poniższym linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9c844814-8540-11ee-9aa3-96d3b4440790
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa używanego samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) do siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Dokumentacja postępowania przetargowego umieszczona została na miniPortalu pod poniższym linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do ćwiczeń siłowych i gier sportowych oraz małej architektury na terenach sportowo-rekreacyjnych należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dokumentacja postępowania przetargowego umieszczona została pod poniższym linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa używanego samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) do siedziby Zamawiającego
Dokumentacja postępowania przetragowego umieszczona została na miniPortalu pod poniższym linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-208a3e77-f0ae-11ed-9355-06954b8c6cb9
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.04.2023: Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w m. Kobierzyce, dz nr 384/2
Dokumentacja postępowania przetargowego umieszczona została pod poniższym linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d355b24f-d459-11ed-9355-06954b8c6cb9
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.12.2022: Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy i kontenerów na śmieci na terenach administrowanych przez KOSiR
Dokumentacja postępowania przetragowego umieszczona została na miniPortalu pod poniższym linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0673cccf-62e5-445b-8aa9-24668ff26aaa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 05.07.2022: Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do ćwiczeń siłowych i gier sportowych oraz małej architektury na terenach należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez KOSIR
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.04.2022: Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w miejscowości Kobierzyce (III Postępowanie)
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.03.2022: Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w miejscowości Kobierzyce
Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI PORZĄDKOWE POLEGAJĄCE NA SPRZĄTANIU I STAŁEJ PIELĘGNACJI BOISK, TERENÓW REKREACYJNYCH I PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE, W PODZIALE NA CZĘŚCI
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 24.02.2022: Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w miejscowości Kobierzyce
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi utrzymania czystości polegające na sprzątaniu budynku Hali Sportowo – Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach, budynku zaplecza sportowego w Solnej przy ul. Młodzieżowej, budynku zaplecza sportowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej, budynku zaplecza sportowego w Ślęzie – w Ślęzańsko Bielańskim Obiekcie Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4 oraz budynku świetlicy w Ślęzy przy ul. Głównej 23A wraz z opcją sprzątania obiektów zaplecza sportowego oraz terenów KOSIR podczas i po wydarzeniach okazjonalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 31.03.2020r.: USŁUGI PORZĄDKOWE POLEGAJĄCE NA SPRZĄTANIU I STAŁEJ PIELĘGNACJI BOISK, TERENÓW REKREACYJNYCH I PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE, W PODZIALE NA ZADANIA

Skip to content