Otwarty Turniej Badmintona Dzieci i Młodzieży o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce

/ Aktualności / Otwarty Turniej Badmintona Dzieci i Młodzieży o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce

27.11.2022r. zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Otwartym Turnieju Badmintona Dzieci i Młodzieży o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce

1. Organizator: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Partner sportowy: Klub Sportowy Badminton Kobierzyce

2. Miejsce turnieju: Hala Sportowo-Widowiskowa w Kobierzycach, ul. Dębowa 20
Liczba boisk: 4

3. Kategorie wiekowe, turniej dedykowany dla dzieci i młodzieży z roczników 2006 i młodszych
A) Turniej FUN – dla dzieci i młodzieży grającej okazjonalnie, rodzinnie lub bez doświadczenia w grze
w badmintona w kategoriach:
• Klasa 1 i 2 (rocznik 2014 i młodsze)
• Klasa 3 i 4 (rocznik 2012 i młodsze)
• Klasa 5 i 6 (rocznik 2010 i młodsze)
• Klasa 7 i 8 (rocznik 2008 i młodsze)
• Klasa I i II śr (rocznik 2006 i młodsze)

B) Turniej PRO – dla dzieci i młodzieży trenującej w klubach sportowych, posiadający licencję PZBad
w kategoriach:
• U9 (rocznik 2014 i młodsze)
• U11 (rocznik 2012 i młodsze)
• U13 (rocznik 2010 i młodsze)
• U15 (rocznik 2008 i młodsze)
• U17 (rocznik 2006 i młodsze)

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, kategorię rozgrywek (FUN/PRO), klub lub miasto zamieszkania oraz kontaktowy nr telefonu.

4. System rozgrywek:
Tylko gry pojedyncze, oddzielnie dziewczynki i chłopcy
• System grupowo-pucharowy trójkowy
• Gry zwykłe, trzysetowe (do dwóch wygranych setów)
Punktowane do 15 pkt w rozgrywkach PRO, do 11 pkt. w rozgrywkach FUN
• Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZBad
• W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek i/lub skrócenia długości setów
• W przypadku, gdy liczby zgłoszeń do danej kategorii wiekowej wyniesie mniej niż 4, organizator zastrzega sobie prawo do dołączenia uczestników z danej kategorii do kategorii starszej o jeden poziom

5. Harmonogram turnieju:
Oficjalne rozpoczęcie turnieju: godz. 9:00
Start gier: ok. godz. 9:15
Przewidywane zakończenie najpóźniej do godz. 18:00

5. Zgłoszenia:
Należy dokonać poniżej w formularzu dostępnym na stronie www.sport-kobierzyce.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2022 r., tj. środa, do godz. 20:00. Publikacja zgłoszeń na witrynie www.pzbad.tournamentsoftware.com

6. Nagrody:
• Puchary za 1 miejsce
• Medale i dyplomy za miejsca 1-4
• Nagrody rzeczowe dla zawodników zajmujących miejsca 1-4
• Drobne upominki dla wszystkich uczestników

7. Opłata startowa: brak

8. Sędzia główny: Zbigniew Goldwasser, uks2sobotka@gmail.com tel. 606 245 170

9. Lotki:
• Lotki nylonowe zapewnia organizator
• Obowiązuje ranking lotek

10. Zakwaterowanie i wyżywienie:
• Organizator nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania
• Organizator zapewnia drobny poczęstunek na hali dla uczestników ich rodzin
• Opcje wyżywienia dostępne w okolicach hali:
– Pizzeria Arrivo, tel. 71 311 11 67
– Arrivo Catering, tel. 691 916 198

11. Uwagi końcowe.
• Nagrody można odebrać wyłącznie osobiście w czasie oficjalnej dekoracji zwycięzców. Podczas dekoracji obowiązuje strój sportowy.
• Obowiązują przepisy gry oraz Regulamin Sportowy PZBAD.
• Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie powinny być pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów z ramienia klubu
• Uczestnik turnieju powinien posiadać strój sportowy/zmienny na hali.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialna za szkody wyrządzone przez siebie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.
• Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.
• Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator.

11. Przetwarzanie danych osobowych.
• Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji i Klub Sportowy Badminton Kobierzyce przetwarzają dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do Turnieju wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.
• Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
• Dane są chronione zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania.
• Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione.
• Uczestnicy turnieju i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu

REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU BADMINTONA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR WÓJTA GMINY KOBIERZYCE (do pobrania- KLIKNIJ w pasek)

Zgłoszenia do Otwartego Turnieju Badmintona Dzieci i Młodzieży o Puchar Wójta Gminy Kobierzyce zostały zamknięte.

Skip to content