Sportowe wakacje z KOSiR- półkolonie sportowe 2024

/ Aktualności / Sportowe wakacje z KOSiR- półkolonie sportowe 2024

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Kobierzyce do udziału w fantastycznych wakacjach sportowych od 22.07 do 09.08.2024!

Terminy sportowych wakacji z KOSiR:

 1. Turnus: 22 – 26 lipiec – Warsztaty multi sportowe w Ślęzie
 2. Turnus: 29 lipiec – 02 sierpień – Warsztaty multi sportowe w Kobierzycach
 3. Turnus: 05 – 09 sierpnia – Warsztaty piłkarskie w Kobierzycach

Sportowe wakacje są to zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Kobierzyce w wieku od 5 do 17 lat (dotyczy dzieci urodzonych pomiędzy 09.08.2007 a 22.07.2019 rokiem). Działanie współfinansowane jest z budżetu gminy Kobierzyce.

Regulamin warsztatów wakacyjnych z kosir– dostępny jest tutaj (kliknij)

W programie warsztatów:

 • Wielosportowych (45 miejsc):

m.in. karate, unihokej, badminton, piłka ręczna, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, spływ pontonowy

 • Piłkarskich (60 miejsc):

m.in. atrakcyjne zajęcia z piłką nożną, gry i zabawy, turniej piłkarski.

 • Opieka profesjonalnej kadry trenerskiej
 • Opieka ratownika medycznego
 • Ubezpieczenie NNW

Cena półkolonii: 250 zł/tydzień

Rozpoczęcie zajęć: 9:00 zakończenie 15:00

Kryteria naboru uczestników na warsztaty sportowe 2024 przyjęte przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji:

 1. Nabór kandydatów do uczestnictwa w warsztatach odbywa się w dniach: od 22.05.2024r. od godziny 8:30 do 23.05.2023r. do godziny 16:00. Deklaracje zgłoszeniowe dostępne do pobrania w dniu 22.05.2024r od godz. 8:15:

Karty kwalifikacyjne uczestników (zostaną umieszczone w dniu 22.05.2024r o godz. 8:15):

 

Wypełnione deklaracje zgłoszeniowe należy składać:

 1. W sekretariacie KOSiR w Kobierzycach (I piętro budynek Hali Sportowo Widowiskowej ul. Dębowa 20,  8:00-16:00).
 2. Drogą elektroniczną na adres 1 Turnus: turnus1@sport-kobierzyce.pl, 2 Turnus: turnus2@sport-kobierzyce.pl, 3 Turnus: turnus3@sport-kobierzyce.pl  (wysłanie scanu dokumentów).

Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: 71 715 12 00

 

Kryteria naboru uczestników na warsztaty sportowe 2024 przyjęte przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji:

 1. Nabór kandydatów do uczestnictwa w warsztatach odbywa się w dniach: od 22.05.2024r. od godziny 8:30 do 23.05.2024r. do godziny 23:59
 2. Wypełnione deklaracje zgłoszeniowe należy składać:

– W sekretariacie KOSiR w Kobierzycach (I piętro budynek Hali Sportowo Widowiskowej ul. Dębowa 20 8.00-15:30),

 1. – Drogą elektroniczną na adres adres: 1 Turnus: turnus1@sport-kobierzyce.pl, 2 Turnus: turnus2@sport-kobierzyce.pl, 3 Turnus: turnus3@sport-kobierzyce.pl  (wysłanie scanu dokumentów).

Organizator w przypadku zakwalifikowania uczestnika będzie wymagał dostarczenia oryginałów dokumentów w formie papierowej. (W trosce o poufności zgłoszenia prosimy wykorzystywać pocztę elektroniczną z poprawnie skonfigurowanym protokołem SSL)

 1. Jedynie w pełni wypełniona deklaracja zgłoszeniowa ze wszystkimi podpisami będzie brana pod uwagę w ramach przydzielania miejsc uczestnikom warsztatów. Niekompletne zgłoszenie bądź dostarczone w sposób i w miejsce inne niż określone niniejszymi kryteriami pozostaną bez rozpoznania.
 2. Wszelkie zgłoszenia złożone po terminie przyjęcia pozostaną bez rozpoznania.
 3. O uznaniu prawidłowości i terminowości złożenia zgłoszenia będzie decydowała odpowiednia pieczęć wpływu bądź data oraz godzina wpłynięcia scanu dokumentów.
 4. Zgłaszający drogą elektroniczną otrzymają na adres e-mail automatyczne zwrotne potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia.
 5. Po zakończeniu okresu składania zgłoszeń powołana zostanie komisja składająca się z pracowników KOSiR mająca na celu weryfikację złożonych zgłoszeń.
 6. Komisja zakończy swą pracę najpóźniej do dnia 27.05.2023 roku.
 7. O miejscach na liście dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Po zakończeniu pracy komisji, tj. od dnia 28.05.2023r.,  każdy z rodziców bądź opiekunów prawnych  po zakwalifikowaniu dziecka jako uczestnika warsztatów wnosi opłatę w wysokości 250,00 zł za tydzień na nr konta: Bank Spółdzielczy w Kobierzycach: 26 9575 0004 0000 2324 2000 0020 ( w tytule należy wpisać : „warsztaty wakacyjne w KOSiR, turnus I,II lub III,  Imię i nazwisko dziecka”). Jeżeli do dnia 14.06.2024 roku, rodzic bądź opiekun prawny nie wpłaci wyznaczonej kwoty będzie to jednoznaczne z rezygnacją udziału dziecka w warsztatach i zostanie ono automatycznie wykreślone z listy uczestników przy czym za dzień zapłaty liczony jest dzień uznania rachunku 26 9575 0004 0000 2324 2000 0020 przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach, zaś jego miejsce zajmuje kolejne dziecko z listy rezerwowej, które nie zostało zakwalifikowane w pierwszej turze naboru.

O wynikach drugiej tury naboru komisja KOSiR informuje telefonicznie bądź mailowo rodzica bądź opiekuna prawnego, który niezwłocznie potwierdza uczestnictwo dziecka w warsztatach wpłacając wyznaczona kwotę .

 1. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą żadnych roszczeń względem KOSiR.
 1. Rezygnacja z udziału w półkolonii do dnia 14.06.2024 r jest możliwa. Nieuzasadniona rezygnacja po dniu 14.06.2023 r lub w czasie trwania półkolonii będzie skutkowała brakiem zwrotu poniesionej przez rodzica kwoty 250,00 zł oraz możliwością odmowy przyjęcia dziecka na kolejne półkolonie w następnym roku kalendarzowym.

 

Zgłoszenia:

Dokonują opiekunowie prawni w dniach 22-23 maj 2023 drogą mailową lub bezpośrednio do sekretariatu KOSiR

e-mail: adres 1 Turnus: turnus1@sport-kobierzyce.pl, 2 Turnus: turnus2@sport-kobierzyce.pl, 3 Turnus: turnus3@sport-kobierzyce.pl  (wysłanie scanu dokumentów).

 

Uwaga:

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń na poszczególne turnusy.

Jeden uczestnik może wziąć udział max. w jednym z trzech terminów warsztatów sportowych.

Zapraszamy!

Informacje dodatkowe:

Dzieci powinny posiadać strój sportowy oraz obuwie
zmienne halowe lub piłkarskie.

Podczas pobytu na półkoloniach KOSiR dzieci objęte są
ubezpieczeniem NNW

Organizator nie zapewnia transportu

 

 

 

Skip to content