Wynajem pozostałych obiektów sportowych

/ Sekcje sportowe / Wynajem pozostałych obiektów sportowych
Cennik
 TEREN PRZYLEGŁY DO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ IM. ADAMA WÓJCIKA W KOBIERZYCACH, UL. DĘBOWA 20 (ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 15)

 

 

STAWKI OPŁATY  JEDNAKOWE  DLA  WSZYSTKICH

Wynajem terenu przyległego do 50m2 10,00 zł/godz.
Wynajem terenu przyległego od 51 m2 – 2000 m2 40,00 zł/godz.
Wynajem terenu przyległego od 2001-3500 m2 70,00 zł/ godz.

Podane ceny brutto wg zarządzenia nr RDTiMK.0050.1.265.2022 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 14 września 2022 r.

Skip to content