Wynajem orlika w Ślęzie

/ Sekcje sportowe / Wynajem orlika w Ślęzie
Cennik

WYNAJEM BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ (ORLIK NR 2) W OBIEKCIE ŚLĘZAŃSKO-BIELAŃSKIM W MIEJSCOWOŚCI ŚLĘZA, PRZY ULICY PRZYSTANKOWEJ 4

STAWKA OPŁATY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOBIERZYCE, STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH, ORGANIZACJI SPORTOWYCH I KLUBÓW SPORTOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU

STAWKA OPŁATY DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW 

Wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią (Orlik nr 2) 50,00 zł za 1h 100,00 zł za 1 h
Wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią (Orlik nr 2) wraz z zapleczem szatniowym 75,00 zł za 1 h 150,00 zł za 1 h

Podane ceny brutto wg zarządzenia nr RDTiMK.0050.1.265.2022 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 14 września 2022 r.

Wejścia dla weteranów i weteranów poszkodowanych są bezpłatne zgodnie z ustawą  z dnia 19 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw.