Zamówienia publiczne

/ Zamówienia publiczne

Aktualne zamówienia publiczne znajdują się w:

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022_KOSIR
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2020 KOSiR

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2019 KOSiR

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2018 KOSiR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 05.07.2022: Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do ćwiczeń siłowych i gier sportowych oraz małej architektury na terenach należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez KOSIR
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.04.2022: Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w miejscowości Kobierzyce (III Postępowanie)
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.03.2022: Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w miejscowości Kobierzyce
Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI PORZĄDKOWE POLEGAJĄCE NA SPRZĄTANIU I STAŁEJ PIELĘGNACJI BOISK, TERENÓW REKREACYJNYCH I PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE, W PODZIALE NA CZĘŚCI
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 24.02.2022: Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w miejscowości Kobierzyce
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi utrzymania czystości polegające na sprzątaniu budynku Hali Sportowo – Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach, budynku zaplecza sportowego w Solnej przy ul. Młodzieżowej, budynku zaplecza sportowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej, budynku zaplecza sportowego w Ślęzie – w Ślęzańsko Bielańskim Obiekcie Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4 oraz budynku świetlicy w Ślęzy przy ul. Głównej 23A wraz z opcją sprzątania obiektów zaplecza sportowego oraz terenów KOSIR podczas i po wydarzeniach okazjonalnych.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE Z OTWARCIA OFERT 10.12.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 18.11.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 8.04.2020 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 25.03.2020 SPROSTOWANIE Z INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT 13.03.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12.03.2020 INFORMACJA O ZAPYTANIACH_2_ 09.03.2020 INFORMACJA O ZAPYTANIACH 9.03.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 22.01.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20.01.2020 INFORMACJA O ZAPYTANIACH 16.01.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 10.01.2020: Usługi utrzymania czystości polegające na sprzątaniu budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach, budynku zaplecza sportowego w Solnej przy ul. Młodzieżowej, budynku zaplecza sportowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej oraz budynku zaplecza sportowego w Ślęzie – w Ślęzańsko - Bielańskim Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4 wraz z opcją sprzątania terenu i obiektów zaplecza sportowego KOSIR podczas i po wydarzeniach okazjonalnych.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 10.01.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 9.01.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 30.12.2019: Usługi utrzymania czystości polegające na sprzątaniu budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach, budynku zaplecza sportowego w Solnej przy ul. Młodzieżowej, budynku zaplecza sportowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej oraz budynku zaplecza sportowego w Ślęzie – w Ślęzańsko - Bielańskim Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4 wraz z opcją sprzątania terenu i obiektów zaplecza sportowego KOSIR podczas i po wydarzeniach okazjonalnych.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 30.12.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27.12.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dn. 18.12.2019: Usługi utrzymania czystości polegające na sprzątaniu budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach, budynku zaplecza sportowego w Solnej przy ul. Młodzieżowej, budynku zaplecza sportowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej oraz budynku zaplecza sportowego w Ślęzie – w Ślęzańsko - Bielańskim Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4 wraz z opcją sprzątania terenu i obiektów zaplecza sportowego KOSIR podczas i po wydarzeniach okazjonalnych.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY