Zamówienia publiczne

/ Zamówienia publiczne

Aktualne zamówienia publiczne znajdują się w:

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2020 KOSiR

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2019 KOSiR

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2018 KOSiR

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi utrzymania czystości polegające na sprzątaniu obiektów i terenów administrowanych przez KOSiR

Dokumentacja postępowania przetargowego umieszczona została na miniPortalu pod poniższym linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9c844814-8540-11ee-9aa3-96d3b4440790

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa używanego samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) do siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dokumentacja postępowania przetargowego umieszczona została na miniPortalu pod poniższym linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do ćwiczeń siłowych i gier sportowych oraz małej architektury na terenach sportowo-rekreacyjnych należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dokumentacja postępowania przetargowego umieszczona została na miniPortalu pod poniższym linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa używanego samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) do siedziby Zamawiającego

Dokumentacja postępowania przetragowego umieszczona została na miniPortalu pod poniższym linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-208a3e77-f0ae-11ed-9355-06954b8c6cb9

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.04.2023: Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w m. Kobierzyce, dz nr 384/2

Dokumentacja postępowania przetragowego umieszczona została na miniPortalu pod poniższym linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d355b24f-d459-11ed-9355-06954b8c6cb9

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.12.2022: Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy i kontenerów na śmieci na terenach administrowanych przez KOSiR

Dokumentacja postępowania przetragowego umieszczona została na miniPortalu pod poniższym linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0673cccf-62e5-445b-8aa9-24668ff26aaa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 05.07.2022: Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do ćwiczeń siłowych i gier sportowych oraz małej architektury na terenach należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez KOSIR
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.04.2022: Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w miejscowości Kobierzyce (III Postępowanie)
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.03.2022: Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w miejscowości Kobierzyce
Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI PORZĄDKOWE POLEGAJĄCE NA SPRZĄTANIU I STAŁEJ PIELĘGNACJI BOISK, TERENÓW REKREACYJNYCH I PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE, W PODZIALE NA CZĘŚCI
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 24.02.2022: Utwardzenie nawierzchni na terenie stadionu w miejscowości Kobierzyce
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi utrzymania czystości polegające na sprzątaniu budynku Hali Sportowo – Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach, budynku zaplecza sportowego w Solnej przy ul. Młodzieżowej, budynku zaplecza sportowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej, budynku zaplecza sportowego w Ślęzie – w Ślęzańsko Bielańskim Obiekcie Sportowo Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4 oraz budynku świetlicy w Ślęzy przy ul. Głównej 23A wraz z opcją sprzątania obiektów zaplecza sportowego oraz terenów KOSIR podczas i po wydarzeniach okazjonalnych.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE Z OTWARCIA OFERT 10.12.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 18.11.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 8.04.2020
Skip to content