Zamówienia publiczne

/ Zamówienia publiczne

Aktualne zamówienia publiczne znajdują się w:

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2021 KOSiR
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2020 KOSiR

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2019 KOSiR

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2018 KOSiR

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE Z OTWARCIA OFERT 10.12.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 18.11.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 8.04.2020 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 25.03.2020 SPROSTOWANIE Z INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT 13.03.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12.03.2020 INFORMACJA O ZAPYTANIACH_2_ 09.03.2020 INFORMACJA O ZAPYTANIACH 9.03.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 22.01.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20.01.2020 INFORMACJA O ZAPYTANIACH 16.01.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 10.01.2020: Usługi utrzymania czystości polegające na sprzątaniu budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach, budynku zaplecza sportowego w Solnej przy ul. Młodzieżowej, budynku zaplecza sportowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej oraz budynku zaplecza sportowego w Ślęzie – w Ślęzańsko - Bielańskim Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4 wraz z opcją sprzątania terenu i obiektów zaplecza sportowego KOSIR podczas i po wydarzeniach okazjonalnych.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 10.01.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 9.01.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 30.12.2019: Usługi utrzymania czystości polegające na sprzątaniu budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach, budynku zaplecza sportowego w Solnej przy ul. Młodzieżowej, budynku zaplecza sportowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej oraz budynku zaplecza sportowego w Ślęzie – w Ślęzańsko - Bielańskim Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4 wraz z opcją sprzątania terenu i obiektów zaplecza sportowego KOSIR podczas i po wydarzeniach okazjonalnych.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 30.12.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27.12.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dn. 18.12.2019: Usługi utrzymania czystości polegające na sprzątaniu budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach, budynku zaplecza sportowego w Solnej przy ul. Młodzieżowej, budynku zaplecza sportowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej oraz budynku zaplecza sportowego w Ślęzie – w Ślęzańsko - Bielańskim Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4 wraz z opcją sprzątania terenu i obiektów zaplecza sportowego KOSIR podczas i po wydarzeniach okazjonalnych.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY