Cennik usług KOSiR

/ Sekcje sportowe / Cennik usług KOSiR

Cennik usług KOSiR określa Zarządzenie nr RDTiMK.0050.1.10.2020 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 20 stycznia 2020 r.

Zarzadzenie Wójta Gminy Kobierzyce

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw