Zakup karnetu – sekcje sportowe

/ Zakup karnetu – sekcje sportowe

Szanowni Państwo,

pełnoletnich mieszkańców gminy Kobierzyce obowiązuje karnet na zajęcia:

 • Aerobicu - (lokalizacje: Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Ślęza, Tyniec Mały)
 • Boksu- (lokalizacja: Tyniec Mały)
 • Crossfitu - (lokalizacja: Bielany Wrocławskie, Kobierzyce)
 • Karate - (lokalizacja: Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Ślęza)
 • Koszykówki - (lokalizacja: Kobierzyce, Wysoka, Bielany Wrocławskie)
 • Cardio & Muscle- (lokalizacja: Kobierzyce)
 • Pilatesu - (lokalizacje: Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Ślęza, Tyniec Mały)
 • Yogi - (lokalizacje: Bielany Wrocławskie, Ślęza, Żerniki Małe, Księginice)
 • Body Pump - (lokalizacja: Ślęza)
 • Latino Dance - (lokalizacja: Ślęza)

Sekcja NORDIC WALKING  pozostaje nieodpłatna  (lokalizacja: Bielany Wrocławskie, Kobierzyce)

 • Koszt zakupu miesięcznego karnetu wynosi 60,00 zł
 • Koszt zakupu kwartalnego karnetu wynosi 95,00 zł

Karnet umożliwia korzystanie pełnoletnim mieszkańcom gminy ze wszystkich sekcji sportowych odbywających się zgodnie z harmonogramem zajęć sportowych, umieszczonych na nasze stronie w zakładce SEKCJE SPORTOWE. Zakupu karnetów można dokonywać na bieżąco.

Szczegółowy cennik usług KOSiR dostępny jest tutaj:

Cennik KOSiR 2024

Możliwość nabycia karnetu istnieje poprzez:

 • Bezpośredni zakup w kasie w siedzibie KOSiR tj. Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach przy ul. Dębowej 20
 • Drogą elektroniczną- poprzez wypełnienie formularza, oświadczenia i akceptację regulaminu zajęć sportowych oraz uiszczenie opłaty na konto bankowe KOSiR: BS. Kobierzyce : 26 9575 0004 0000 2324 2000 0020.

Po otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym osoba kupująca karnet otrzyma karnet na podany adres e-mail.

W temacie formularza w okienku "TEMAT" należy wpisać: "____(Imię i Nazwisko) Zakup karnetu sekcje sportowe KOSIR na kwartał __" (należy podać nr kwartału)

W przypadku chęci otrzymania faktury w treści maila o przesłanie danych celem jej wystawienia.

Harmonogram zajęć sportowych KOSiR wakacje 2024

Regulamin sekcji sportowych KOSiR 2022 2023

Karnet jest ważny tylko na okres kwartału na który został zakupiony.
Sekcja nordic walking oraz wszystkie sekcje sportowe dla dzieci i młodzieży są nieodpłatne.

W razie pytań prosimy serdecznie o kontakt pod nr tel: 71 715 12 00 lub 726 999 730.

 

 

FORMULARZ DO ZAKUPU KARNETU

Informacja w związku z przetwarzaniem danych w ramach zakupu karnetu:

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce tel.: 71 7151200, e-mail: sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl, informuje, że jest administratorem Pana danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan/Pani Paweł Wickiewicz e – mail: wickiewicz@gmail.com .

Administrator przetwarza Pana/i dane osobowe w związku z zakupem karnetu sportowego oraz w trakcie realizacji wejść na zajęcia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w związku z realizacją ww. Umowy oraz podjęciem działań przed zawarciem umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zakupu karnety upoważniającego do uczestniczenia w zajęciach sportowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres ważności karnetu, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do KOSiR z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".

Skip to content