Zapytania ofertowe

/ Do pobrania / Zapytania ofertowe

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 07.10.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 29.09.2022 r. na: Wykonanie zacienienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich zgodnie z OPZ
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 19.08.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 09.08.2022 r. na: Wykonanie zacienienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich zgodnie z OPZ
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 12.07.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12.07.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 06.07.2022r. na: Zakup, dostawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej z podziałem na części (...)

Link do postępowania na stronie BIP dostępny jest tutaj:

https://kosirkobierzyce.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37318

INFORMACJA O MODYFIKACJI WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 18.07.2022 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 12.07.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12.07.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 06.07.2022r. na: Wykonanie ogrodzenia na terenach sportowo-rekreacyjnych należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z podziałem na Części, zgodnie z OPZ

Link do postępowania na stronie BIP dostępny jest tutaj:

https://kosirkobierzyce.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37319

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 06.07.2022
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 29.06.2022 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 28.06.2022 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 27.06.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: Zakup, dostawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej z podziałem na części (...)
 

Link do postępowania dostępny jest na stronie BIP:

https://kosirkobierzyce.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37153

MODYFIKACJA ZAWIADOMIENIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 06.07.2022 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 29.06.2022
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 28.06.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: Wykonanie ogrodzenia na terenach sportowo-rekreacyjnych należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z podziałem na Części, zgodnie z OPZ
INFORMACJA Z OTWRACIA OFERT 21.06.2022 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 23.06.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: na „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ DO KOBIERZYCKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOBIERZYCACH FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 12.05.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 12.05.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DNIA 05.05.2022 na zadanie: wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na obiektach sportowych administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. darniowanie, dosiew, piaskowanie oraz aeracja - zgodnie z OPZ
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA _12.05.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 02.05.2022 na „Wykonanie zacienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich zgodnie z OPZ”.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 21.04.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 12.04.2022 na „Wykonanie zacienia placu zabaw przy ul. Fiołkowej na działce nr 328/54 w Bielanach Wrocławskich zgodnie z OPZ”.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 7.04.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 01.04.2022 r. na „Dostawa z pierwszym uruchomieniem fabrycznie nowej produkowanej seryjnie samojezdnej kosiarki spalinowej typu „TRAKTOREK” z podczepianą kosiarką wyposażoną w pojemnik na trawę wysokiego wyrzutu, dodatkowym osprzętem oraz z możliwością poruszania się po drogach jako pojazd wolnobieżny
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 30.04.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „dostawa z pierwszym uruchomieniem fabrycznie nowej produkowanej seryjnie samojezdnej kosiarki spalinowej typu „TRAKTOREK” z podczepianą kosiarką wyposażoną w pojemnik na trawę wysokiego wyrzutu, dodatkowym osprzętem oraz z możliwością poruszania się po drogach jako pojazd wolnobieżny
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA_03.02.2022 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 27.01.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27.01.2022 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 18.01.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 18.01.2022 Odpowiedzi na zapytania oferentów 12.01.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Informacja o wyniku postępowania
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY:„ Na wykonywanie przewozów mniejszymi autobusami o co najmniej 19 miejscach pasażerskich i 1 miejscu kierowcy”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 16.12.2021
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Prowadzenie zajęć pilatesu i aerobiku w ramach sekcji sportowych Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce, którymi zarządza KOSiR, lub którymi w okresie trwania umowy tj: od 03.01.2021 r. do 31.12.2022 r. będzie zarządzał KOSiR
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 25.11.2021 Zawiadomienie o wyniku postępowania_12.08.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12.08.2021
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 06.08.2021 na zadanie pn.: „Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Wierzbicach zgodnie z OPZ”.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 05.08.2021
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dn.30.07.2021 na zadanie pn.: „Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Wierzbicach zgodnie z OPZ”.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 05.08.2021
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zadanie pn: Zakup, dostawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej z podziałem na części

Załącznik nr 1 – Zaproszenie + OPZ

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenia

Uwaga: na stronie BIP Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się jeszcze jeden załącznik do pobrania przez Oferentów o nazwie „Załącznik 1 do Zaproszenia.jpg” , z przyczyn technicznych niemożliwy do opublikowania na nieniejszej stronie interentowej

Link do postępowania:

https://kosirkobierzyce.bip.gov.pl/publiccontracts/view/32450

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 30.07.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zadanie pn.: „Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Wierzbicach zgodnie z OPZ”.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dn. 10.05.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 7.05.2021 INFORMACJA O ZAPYTANIACH Z DNIA 04.05.2021 INFORMACJA O ZAPYTANIACH Z DN. 30.04.2021
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Usługa remontu oraz konserwacji boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego o rozm. 28,1x15,2m, administrowanego przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, zlokalizowanego w Bielanach Wrocławskich na dz. nr. 328/54 przy ul. Fiołkowej zgodnie z OPZ.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 19.02.2021
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Konserwacja i naprawa siatek wychwytujących tzw. piłko-chwytów na obiektach administrowanych przez KOSiR zgodnie z OPZ.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 23.12.2020
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie zajęć pilatesu i aerobicu w ramach sekcji sportowych Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_23.12.2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: Wykonywanie przewozów mniejszymi autobusami o conajmniej 19 miejscach pasażerskich i 1 miejscu kierowcy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie zajęć pilatesu i aerobicu w ramach sekcji sportowych Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 7.12.2020
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce, którymi zarządza KOSiR, lub którymi w okresie trwania umowy tj: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. będzie zarządzał KOSiR
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 27.03.2020
Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup wraz z dostawą do KOSiR fabrycznie nowego sprzętu sportowego
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 27.03.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_25.03.2020 INFORMACJA O ZAPYTANIACH _24.03.2020
Zaproszenie do złożenia oferty: Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci na terenach administrowanych przez KOSiR – teren Gminy Kobierzyce
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 23.03.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_20.03.2020 ODPOWIEDZI NA PYTANIA – ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO_18.03.2020
Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup wraz z dostawą do KOSiR fabrycznie nowego sprzętu sportowego
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA_ZAD_NR1_27.04.2020 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA_ZADANIA NR 2_06.04.2020 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 13.03.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12.03.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Informacja o zapytaniach
Zaproszenie do złożenia oferty: Usługa wykonania remontu skateparku
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 3.01.2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „wykonywanie przewozów mniejszymi autobusami o co najmniej 19 miejscach pasażerskich i 1 miejscu kierowcy”
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „wykonywanie przewozów mniejszymi autobusami o co najmniej 19 miejscach pasażerskich i 1 miejscu kierowcy”
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 13.12.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 13.12.2019
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb samochodów i innych pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce, którymi zarządza KOSiR, lub którymi w okresie trwania umowy tj: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. będzie zarządzał KOSiR
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 13.03.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 15.03.2019 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zaproszenie do złożenia oferty z dn. 07.03.2019: Zakup wraz dostawą do Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji fabrycznie nowego sprzętu sportowego
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dostawa z pierwszym uruchomieniem fabrycznie nowej produkowanej seryjnie samojezdnej kosiarki spalinowej typu „TRAKTOREK” z pojemnikiem na trawę wysokiego wyrzutu oraz z możliwością poruszania się po drogach jako pojazd wolnobieżny 01.02.2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zakup, dostawa, naprawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowej z podziałem na zadania 29.01.2019
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zaproszenie do złożenia oferty: na wykonywanie przewozów mniejszymi autobusami o co najmniej 19 miejscach pasażerskich i 1 miejscu kierowcy, zwanych dalej autobusami mniejszymi”
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT
Zaproszenie do złożenia oferty: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb potrzeb samochodów i innych pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy oraz sprzętów będących własnością Gminy Kobierzyce, którymi zarządza KOSiR, lub którymi w okresie trwania umowy tj: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. będzie zarządzał KOSiR
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania na zakup samochodu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP PALIW PŁYNNYCH INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA ZAKUP KOSIARKI TYPU TRAKTOREK ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja o wyniku postępowania